Föreningen Datorn i Utbildningen

Föreningen Datorn i Utbildningen, FDiU, verkar för att stödja lärande med it i ungdomsskolan. Föreningen initierades 1984, fick 1985 namnet Datalärarföreningen och bytte 1994 till sitt nuvarande namn.

Styrelsen har tidigare varit regionalt baserad, med byte av huvudort mellan varje tvåårsperiod: Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå, Gävle, Ronneby, Karlstad, Varberg och Sandviken har varit centralorter för styrelsen under tidigare år.Vid årsmötet i Sandviken den 14 maj 2003 valdes en ny styrelse med nationell bredd och uppdraget att i bred samverkan genomföra parallella regionala konferenser 2004.

En ny typ av regionala konferenser har initierats under namnet SVIT. 2003 genomfördes tre regionala pilotkonferenser, hösten 2004 genomfördes den nationella SVIT04 med temat Kommunikativ kompetens med parallella regionala konferenser på 9 orter. SVIT05, nu med temat Språk och kommunikation och SVIT06 kring temat Lärande med stöd av IT och medier - mitt i skolan!, SVIT07 och SVIT08 med temat Digital kompetens.

Parter bakom SVIT har varit Föreningen Datorn i utbildningen, samordnare och initiativtagare, och (i något växlande konstellationer under åren) Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Svenska Filminstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting, Utbildningsradion och Interactive Institute, alla åren med ekonomiskt stöd av den garantifond som KK-stiftelsen beviljade 2004

Den självständiga tidskriften DIU fungerar som medlemstidskrift. Föreningen DIU och tidskriften genomför SVIT-seminarier, IT-i-praktiken-seminarier, medverkar i lärarstipendiet Guldäpplet, arrangerar årliga studieresor till BETT i januari, medverkar i tävlingen Webbstjärnan liksom i Sökmästaren. Se vidare www.diu.se

Powered by Website Baker